شماره حساب ها:

 

کلیه حساب ها به نام علی تاجیک، مدیر فروشگاه اینترنتی کتب پزشکی می باشد.

 

نام بانک شماره حساب شماره 16 رقمی کارت
   بانک تجارت             0003614555474         6273-5310-5020-2586     
بانک ملت 4280717113

6104-3370-9822-6143

بانک پاسیان    100780001835384005  

6221-0610-4967-7455

 

دارندگان کارتهای بانکی می توانند از راه زیر پرداخت نمایند.

  1          بانک ملت                         
 2 بانک ملی
 3  بانک پارسیان  
 4 بانک پاسارگاد
 5  بانک سامان  
6  بانک صادرات